iseendale

hoomamatu 5 Replies

Kopin siia oma sünnihoroskoobi, on küll pikk ja lahmakas, aga eks ta ongi rohkem iseendale. Põnevamad-täpsemad-küsimus tekitavamad kohad kriipsutasin alla. SLÕLis saab teha muidu.

KUU KAKSIKUTES
Teie emotsionaalne elu on väga rahutu. Teie tunnetele on iseloomulik killustatus ja huviobjekti pidev muutumine. Halvimal juhul on võimalik isegi emotsionaalne kahestumine. Teie mõttelennu loogilistesse protsessidesse ilmuvad kergelt emotsioonid. See tähendab, et hetkemeeleolud kipuvad varjutama ja muutma Teie arvamusi. Olete teistega suheldes siiras ja avatud, mistõttu Teie poolt öeldud sõnu võidakse Teie vastu ära kasutada. Kuid suhtlemine ja vaheldus on Teile emotsionaalseks rahuloluks äärmiselt vajalik. Ka reisimine on selle seisu puhul tavaline.
MERKUUR VEEVALAJAS
Olete väsimatu mõtleja, kusjuures Teie mõtted ei liigu kunagi ühes kindlas suunas, vaid kulgevad piki paljusid erinevaid kanaleid, mis tihtipeale põimuvad omavahel vägagi ootamatult eriskummalisteks mustriteks. Ent kuna ei ole võimalik kõiki mõtteid üheaegselt sõnadesse vormida, siis kipub Teie jutt hüplema ühelt teemalt teisele, sõltuvalt sellest, millisele mõtlemiskanalile Te parajasti juhuslikult häälestute. Te otsekui kardaksite, et võite ühte kindlat mõtet lõpuni järgides teised paralleelmõtted unustada. Teie kõnes puudub järjepidevus ning seda on küllaltki raske jälgida. Veelgi raskem on järgida Teie mõttekäiku. Ega see vist Teil endalgi alati kuigi kerge ei ole. Mitte keegi ei või iial aimata, mida Te järgmisel hetkel ütlete. Teid köidab kõik uus ja tavapäratu ning Teie mõtted ja ideed on suunatud tulevikku. Tänapäev tundub Teile ebatäiuslik ning minevik ei huvita Teid peaaegu üldse. Sellest tingituna ei omista Te erilist tähtsust ka oma vestluskaaslase või kellegi teise varasematele kordaminekutele ja möödalaskmistele. Ka enda minevikku ei armasta Te puudutada. Teid huvitavad rohkem inimeste tulevikuplaanid. See ei tähenda muidugi seda, et Te ei esita küsimusi mineviku kohta. Te tahate alati teada inimesest, kes Teie silmapiirile satub, kõike. Ja nii Te hakkategi esimesel võimalusel teda pommitama kõikvõimalike, sageli üsnagi ebadiskreetsete küsimustega, asetades nii mõnigi kord oma vestluspartneri kaunis piinlikku olukorda. Niiviisi väljapinnitud teavet ei kasuta Te õnneks omakasupüüdlikel eesmärkidel. Te tahate ainult luua endale võimalikult täpset abstraktset pilti sellest inimesest. Te ei kritiseeri kedagi nende tegude pärast, vaid võtate neid sellistena, nagu nad on. Te ei jaga ka tagantjärele õpetusi, kuidas keegi oleks mingis olukorras pidanud käituma. Teie seisukoht on, et olnut ei saa olematuks teha. Seevastu olete Te varmas jagama nõuandeid edasise käitumise ja tegevuse osas. Kuid need nõuanded on suurelt jaolt abstraktset ja teoreetilist laadi. Teil on üldse suur kalduvus opereerida abstraktsete mõistetega. Oma teooriate praktilises teostamises ei ole te kuigi tugev. Arvatavasti peitub selle peamine põhjus asjaolus, et kaasaeg ei ole nende abstraktsioonide arutamiseks veel küllalt küps. Te ei ole kuigi hea kuulaja. Te küll kuulete ja fikseerite oma ajus peaaegu kõik, mis räägitakse, kuid harilikult tekitab kuuldu Teis hulgaliselt sootuks teistsuguseid assotsiatsioone, ning Te kas viibite siis oma mõtetega silmnähtavalt kusagil kaugel või katkestate ootamatult vestluspartneri jutu hoopis teise valdkonda kuuluva märkuse või küsimusega. Teie niisugune teguviis võib nii mõnigi kord edasisele varemkavandatud suunaga vestlusele kriipsu peale tõmmata. Püüdke ennast selles osas veidi rohkem kontrollida.
VEENUS KALJUKITSES
Nii armastuses kui ka seltskondlikus elus olete esmapilgul reserveeritud ja tagasihoidlik. Teie puhul kehtib ütlus – alguses ei saa vedama, hiljem ei saa pidama. Te vajate aega oma sümpaatiate teadvustamiseks, mistõttu pealesunnitud kiirustamine muudab Teid tõrjuvaks ja kriitiliseks. Seltskonnas olete tavaliselt väliselt reserveeritud ja püüate jätta enesekindlat muljet. Te ei hakka ilma olulise põhjuseta võhivõõraga rääkima. Samas võite seltskondlikes suhetes olla üsna auahne, püüdes seltskondlike kontaktide kaudu oma ühiskondlikku positsiooni parandada. Kuid Te ei näita seda kunagi välja. Teile peaks hästi sobima klassikaline ja lakooniline stiil. Riietuses eelistate tõenäoliselt samuti klassikalist stiili. Kuna armastate klassikalist ilu, siis võib neid jooni märgata ka Teie enda välimuses. See seis soodustab nii-öelda “arvestusabielu”. Või siis on abielus üks pool teisest materiaalselt või positsioonilt väga erinev.
MARSS SKORPIONIS
Teie tegutsemise stiil on äärmiselt intensiivne ja jõuline. Kui olete midagi pähe võtnud, on Teid võimatu peatada. Kaldute oma tegudes suurtesse äärmustesse. Kas kõik või mitte midagi – vahepealset varianti Te ei tunnista. Nii mõnigi kord olete valmis oma soovide läbisurumiseks kasutama jõuvõtteid ja survemeetodeid. Suudate end vajaduse korral mobiliseerida, kontsentreerida. Pealiskaudsus ei ole Teile omane. Te olete fanaatik, kes oma eesmärgi nimel läheb kasvõi läbi seina. Seetõttu võite oma elu nii mõnelgi korral tõsiselt ohtu asetada. Teil on väga kõrge seksuaalne potentsiaal.
Päike 4. majas:
Märksõnad:
+ vajadus turvalisuse ja rahu järele, kodu ja perekonna väärtustamine.
– oskamatus ühiskondlikes suhetes end maksma panna, kartlikkus, kohanemisraskused.
Selline Päikese asend sünnikaardis näitab, et Teie jaoks on äärmiselt oluline kõik see, mis seondub kodu, perekonna, elamistingimustega. Seda nii praktilisel tasandil kui ka tunnete ja suhete seisukohast võttes. Kodune stabiilsus ja rahu on Teie jaoks väga tähtis. Kui Teil puudub oma elamine, siis on Teil elus üsna raske midagi saavutada. Vajate vundamenti, millele saaks üles ehitada oma elu hoone. Teie soovid ja eesmärgid saavad realiseeruda vaid siis, kui Teie kodu on kindlus. Psühholoogilisel tasandil näitab see seis, et vajate oma eesmärkide realiseerumiseks eelkõige rahu ja vaikust. Teile ei sobi selline keskkond, kus Teie ümber toimub pidevalt mingi rahutu sebimine. Aeg-ajalt vajate täielikku üksindust, selleks, et korrastada oma mõtteid ja teadvustada probleeme. See seis soodustab edu ja edenemist eelkõige elu teisel poolel. Varajases nooruses kipub nappima elujõudu ja energiat. Koolis võib näiteks tekkida probleeme kohanemisega, kuna seal ei ole võimalik leida vaikust ja rahu.
Kuu 8. majas:
Märksõnad:
+ emotsionaalne erksus kriitilistes ja äärmuslikes seisundites, oskus eluohtlikus olukorras kiiresti tegutseda, sensitiivsus, sügavate eksistentsi probleemide teravdatud tajumine.
– Surma instinkti (tantanos) alateadlik domineerimine emotsionaalsetes seisundites, alateadlike seksuaalsete momentide liiga suur roll, soov saada kollektiivsest omandist isiklikku kasu.
Surm kõige laiemas tähenduses – ka sümboolsel tasandil – on Teie elu lahutamatu osa. Surma all saab mõista kõike seda, mis on seotud suurte muutustega ja teisenemistega. Praktilisel tasandil toob see seis tihti kaasa soovi siduda oma isiklik elu ja materiaalne olukord. Näiteks esineb kalduvus parandada abielu kaudu oma rahalist olukorda.
Merkuur 3. majas:
Selline Merkuuri majapositsioon on seotud aktiivse intellektuaalse tegevusega. Olgu selleks siis konkreetne vaimne töö või siis pidev infovahetus oma lähiümbrusega. Piltlikult öeldes olete Teie see, kes seisab keset tuba ja vahendab infot ühest toanurgast teise. Kui Te midagi kuulete, siis räägite selle kohe teistele edasi. Seetõttu olete ideaalne sidepidaja ja laiemas plaanis üldse vahendaja, edasirääkija.
See seis on väga soodne reisimiseks, õppimiseks, üldse oma vaimu ja ka keha liikvel hoidmiseks.
Veenus 3. majas:
Teie puhul on armastus tugevalt seotud intellektuaalsete momentidega. Seetõttu on Teil suhetes vaja ka vaheldust ja vaimset stiimulit. Oma partneri puhul peate tähtsaks ühiseid vaimseid huvisid. Teie partner peab tingimata koos Teiega teatris, kontserdil ja kinos käima. Muidu võite leida, et Teil ei olegi millestki rääkida. Teil võib olla suurepärane oskus kirjutada ilusaid armastuskirju. Oskate end kenasti väljendada nii kõnes kui ka kirjas. Armastuses võib Teie puhul probleemiks olla pealiskaudsus. Teile meeldib küll väga flirtida, kuid tõsisemasse suhtesse Te naljalt ei lasku. Nii armusuhetes kui ka muudes suhetes mängivad Teie puhul suurt rolli sõnalised väljendid. Pöörate palju tähelepanu sõnadele ja sellele, milliseid assotsiatsioone need sõnad kelleski esile kutsuvad.
Marss 1. majas:
Olete enesekindel ja see peaks ka Teie olekust välja paistma. Käitute energiliselt ja samas loomulikult. Teis on palju sirgjoonelisust ja otsekohesust. Teile on võõras keerutamine ja kaudsete teede otsimine. Ülim energia ja soov tegutseda. Te ei suuda istuda käed rüpes, vaid peate pidevalt midagi tegema. Sõna “tegevus” iseloomustab kõige paremini Teie olemust. Soovite alati olla esimene ning Teile on talumatu mõte, te peate kellegi sabas sörkima. Oma liidripositsiooni pärast olete alati nõus võitlusse astuma. Teil tuleb õppida kannatlikkust ja rahulikkust. Samuti peaksite suuremat tähelepanu pöörama psühholoogiale, sest Teil on kalduvus inimsuhteid lihtsustada.
Jupiter 2. majas:
Rahaga ei tohiks Teil probleeme olla. Võite elu jooksul koguda märkimisväärsel hulgal rikkust ja muul viisil laiendada enese omandit. Teil on rahaga lihtsalt õnne. Laiemas plaanis näitab see seis seda, et Teie elus on tähtsal kohal väärtused üldse.
Väärtushinnangud on Teie jaoks olulisel kohal. Te peaksite endale selgeks tegema, mis on Teile elus oluline ja mis mitte. Samuti tuleks Teil selgeks õppida oma ressursside optimaalne kasutamine. See tähendab seda, et Te ei tohiks oma varandust (laiemalt võttes vahendeid üldse) vaid kitsalt enda huvides kasutada.
Saturn 1. majas:
Olete praktilise ellusuhtumisega ja püüate kõike alati kindlasse süsteemi viia. Mõnikord annab see seis välist karmust ja liigset enesesse tõmbumist.
Teie suhe iseendasse on sageli liiga tõsine. Te ei suuda probleeme kergelt võtta, vaid teete igast väiksest asjast suure numbri.
Olete suhetes ümbritsevaga alati tõsine. Te peaksite asju rohkem huumoriga võtma ja mitte takerduma oma süngetesse meeleoludesse.
Uraan 2. majas:
Teie finantsolukord on ebastabiilne. Teile võib ootamatult suur varandus sülle sadada, kuid samahästi on võimalik ka ootamatu pankrot. Teie puhul võib raha sissetulek olla tavalisest erinev. See tähendab seda, et oskate raha teha originaalset metoodikat kasutades.
Leiate alati võimalusi teenimiseks. Paraku võite mõnikord selleks kasutada ka lubamatuid vahendeid. Teile meeldib katsetada ja eksperimenteerida rahalises valdkonnas. Teid võlub risk ja ettearvamatus. Seetõttu võite tunda tõmmet hasartmängude ja muu taolise vastu.
Neptuun 2. majas:
Negatiivne Neptuun viitab siin materiaalse olukorra ebaselgusele ja kaootilisusele. Teie elus on rahaga seonduv üsna ebamäärane ja raskesti käsitletav. Teie elus on rohkelt olukordi, kus Teie finantsolukord on väga keerulises seisus. Ka võib Teie suhtumine rahasse (aga laiemas plaanis väärtustesse üldse) olla liiga idealistlik ja sinisilmne. Teile on ohtlik suure riski võtmine, sest Teie reaalsusetaju seoses rahade ja tehingutega on nõrgavõitu. Te võite teha mõne suure vea, mis Teile kalliks maksma läheb.
Positiivse Neptuuni korral on Teil rahaasjus suurepärane intuitsioon, samuti toovad Teile rahalist edu kummalised asjaolud ja segased olukorrad. Võib esineda ka müstilist rahalist vedamist, loteriivõite, aardeleide jms.
Teile sobiks selline teenistus, mis on seotud vedelike, alkoholi, keemia, kütteainete, (filmi)kunsti või muusikaga. Esmapilgul kokkusobimatud asjad, kuid ometi on need kõik Neptuuni printsiibi kandjad.  (Daki kommentaar: Neptuun ja Uraan kikivad täiega Jupiteri äässi. Ehk siis 2:1 seis rahaliselt sitema poole kaldu.)
Pluuto 12. majas:
Teie alateadvus valitseb sageli Teie teadvuse üle. Teis varjul olevad alateadlikud energiad on äärmiselt tugevad ja võivad mõnikord Teid kummaliselt käituma panna. Kui aga oskate oma alateadlikke energiaid kasutada, siis võite olla väga edukas loomingulises tegevuses.
See seis sümboliseerib nn “vana hinge” st. hinge, kes on paljude kehastumiste jooksul saanud rohkelt kõige erinevamaid kogemusi. Ja selles elus võivad mõned eelmiste elude kogemused, aga ka kompleksid välja lüüa.
Negatiivse Pluuto korral tuleb Teil õppida oma hirmude ja kartustega toime tulema. Te ei tohiks järele anda mingitele kummalistele tujudele, mis Teil aeg-ajalt peal käivad. Kuid samas ei tohiks Te oma alateadlikke pingeid ka maha suruda. Teil tuleks leida mingi süütu meetod oma pingete maandamiseks.
Kuu opositsioon Uraaniga:
Teie emotsionaalne elu on väga ebastabiilne ja heitlik. Ootamatud rõõmupuhangud vahelduvad kiiresti rahutuse ja närvilisusega. Seetõttu jääb Teist tihti mulje kui kapriissest isikust, kelle soove ei suuda keegi ette aimata. Teile meeldib eelkõige vaheldus ja vabadus, mistõttu ei soovitaks liiga ruttu abielluda. Sest argielu rutiin võib Teid väga kiiresti ära tüüdata. (Daki kommentaar: bipolaar on sünnikaarti sisse kirjutatud!)
Kuu kvinkunks Marsiga:
Tugevad ja jõulised tunded. Nii rõõm kui ka viha tulevad spontaanselt esile ega allu eriti Teie mõistuse kontrollile. Teil tuleb õppida oma tundeid vaos hoidma. Sest vihahoos võite palju rumalusi korda saata. Teil on raskusi oma tunnete üle valitsemisega. Sageli lähete raevu, andmata endale aru selle tagajärgedest. Äkkvihast võitusaamine on üks Teie elu ülesannetest. Kui Te ei saavuta enesekontrolli, siis kannatavad selle all Teie suhted teistega.
Merkuuri kvadraat Pluutoga:
Selline seis annab intellektuaalset fanatismi ja soovi oma ideid ja veendumusi teistele peale suruda. Omane on kalduvus oma arvamus otse ja keerutamata välja öelda. Sellest tingituna võite sattuda tihti mitmesugustesse vaidlustesse ja sõnasõdadesse. Samas olete oma mõttekäikudes äärmiselt jõuline ega rahuldu mingite poolikute seletustega. Te olete sündinud propagandist, kuna suudate infot jõuliselt ja mõjuvalt teistele edasi anda.
Marsi ühendus Saturniga:
Aspekti märksõnad: tegevuse takistatus; aeglane edenemine; raske töö; süsteemne ja distsiplineeritud tegevus. Oht traumadele ja luumurdudele. Teie tegevusele on iseloomulik distsipliin ja konkreetsus. Te ei võta midagi ette, ilma et oleksite selle kohta kõik eelnevalt välja uurinud. Teil võib olla raske tegevusse astuda, kuid kui juba olete nö “asja sees”, siis ei jäta Te seda enam pooleli. See aspekt võib Teile anda süngust ja karmust, ent samas ka auahnust. Võite väliselt jätta karmi ja reserveeritud mulje, sest Teile tundub kohatu oma tundeid teistele välja näidata. Selleks, et saavutada oma tegevuses edu, vajate Te palju rohkem aega, kui teised. Kehtib põhimõte – algul ei saa vedama, hiljem ei saa pidama. Te olete oma loomult konservatiivne ega lähe nii kergesti kaasa uute suundadega. Kuna Teil on kalduvus õnnetusjuhtumitele ja traumadele, siis tuleks Teil olla ettevaatlik nii liikluses kui ka muudes potentsiaalselt ohtlikes olukordades.
Marsi poolkvadraat Neptuuniga:
Märksõnad: kummalised emotsionaalsed vajadused; jõu konflikt tunnetusega; vastuvõtlikkus välistele mõjutustele; tahtejõuetus; teesklus; alateadlike energiate kokkusobimatus konkreetse tegevusega; enesepettus. Teil on võimas energeetiline potentsiaal. Kuid see energia avaldub rohkem ebamaistes valdkondades, mitte praktilisel tasandil. Paljud, kelle on see aspekt kaardis, omavad mingeid müstilisi võimeid. Igapäevases elus olete sageli ebapraktiline ja liiga tundlik, mistõttu Teil on raskusi enda tahte maksmapanemisega. See aspekt võib anda ka kalduvuse alkoholismile ja narkomaaniale ning liiderlikkusele. Kasulik oleks oma fantaasiatele leida mingi konkreetne rakendus. Igasugune risk on Teie puhul äärmiselt vastunäidustatud. See võib lõppeda täieliku läbikukkumisega ja krahhiga. Teile on omane otsida kõveraid teid ja meetodeid oma eesmärkide saavutamiseks. Oma energiat ja aktiivsust elate välja väga kummalisi Teid pidi. Teid meelitab illegaalne tegevus ja salajased süsteemid kõige laiemas tähenduses. See seis on väga soodne igasugusele kunstilisele tegevusele. Samuti soosib aspekt neid tegevusi, mis on seotud vedelike, keemia, alkoholi, kütteainete ja ka loodusega.
Jupiteri ühendus Neptuuniga:
Aspekt näitab ebapraktilisust ja idealistlikkust. Maailma tajute eelkõige intuitiivselt. Suured vastutused ja kohustused elus on Teile rasked taluda. Sobiks tegeleda asjadega, mis seotud kunsti, muusika, kirjanduse, religiooniga.
Jupiteri sekstiil Pluutoga:
Aspekt sümboliseerib avardumist ja laienemist, piiride ületamist. Annab huvi sügavate ja filosoofiliste teemade ja elusuundade vastu. Vaimne ja filosoofiline enesearendamine, õppimine nii enda kui teiste kogemustest peaks teile olema lihtsam kui sellele, kes kaardis sellist seisu ei oma. Aspekt on seotud ka võimega uueneda ja uuendada, transformeerida endas neid energiaid, mis on seotud püsiva ja pideva arenguga läbi elu. Massisündmused ja suured ühiskondlikud protsessid toovad teile tihti kasu, sageli olete n.-ö õiges ajas.
Saturni opositsioon Neptuuniga:
Selle aspekti mõjud on keerulised. Võib viidata sellele, et saavutate elu jooksul suurepärase vaimse-intuitiivse keskendumise. See tähendab, et suudate oma vaimu kvaliteeti mateeria (füüsilise keha) kaudu väljendada. Kuid samas võib mateeria Teie vaimu ka tugevasti piirata, mis omakorda põhjustab kurnatust. Te peaksite end hoidma suurte vapustuste eest. Samuti tuleks Teil õppida probleeme lahendama, ilma et peaksite nende eest põgenema.

5 thoughts on “iseendale

  1. daki Post author

    Laiuskraadi paneb ta ise paika, kui sa linna valid (või kõige lähedasema linna). Kellaaega pead tõesti emalt küsima või vaatama sellest nõukaaegsest raamatust “Minu laps” või “Noor ema” või mis ta oligi… Kuhu emad said strateegilisi kuupäevasid ja kellaaegu ja andmeid üles kirjutada oma titade kohta. Mul on siuke.

  2. daki Post author

    Krt seda teab. Nad ilmselt pole arvestanud, et me oleme ikkagi globaalne väikeriik.

    Tegelt võib ju guugeldada need laiuskraadid. Raudselt leiab.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.